Proteina C reactiva (CRP)

Proba

Ser, recoltat pe tub cu dop roşu sau galben

Descriere

Proteina C reactivă se numeşte astfel deoarece reacţionează cu o structură antigenică a pneumococului: polizaharidul C. CRP face parte dintre proteinele de fază acută (proteine care prezintă valori puternic crescute în cursul stărilor inflamatorii: infecţii, infarct, traumatisme, arsuri, neoplazii). Proteinele de fază acută sunt:

 • CRP;
 • Proteina A amiloidă (PAA);
 • Orosomucoid (α1-glicoproteina acidă);
 • Haptoglobina;
 • Fibrinogen;
 • Ceruloplasmina;
 • α1-antitripsina (11-antiproteaza).

Creşterea lor în cursul afecţiunilor inflamatorii poate fi de:

 • 50% (ceruloplasmina);
 • 2-10 ori (haptoglobina, fibrinogen);
 • sute de ori (CRP, PAA).

crp

Fig. 1. Molecula de CRP

CRP are un răspuns rapid la inflamaţie: în 6 ore de la aplicarea stimulului inflamator. Nivelul plasmatic se poate cel puţin dubla din 8 în 8 ore ajungând la un maxim în 50 ore. După tratament eficient sau îndepărtarea stimulului inflamator, nivelul poate scădea rapid. Proteinele care contribuie la valoarea VSH-ului persistă în plasmă un timp mai îndelungat, din acest motiv VSH este mai lent (creşte mai târziu şi rămâne crescut un timp mai îndelungat faţă de VSH). O valoare foarte mare a CRP (>100 mg/dl) este mai probabilă în infecţii bacteriene decât virale în timp ce o valoare normală e improbabilă în prezenţa infecţiei bacteriene. Valori intermediare (10-50 mg/dl) pot fi întâlnite atât în infecţii bacteriene cât şi virale. CRP este folosită frecvent pentru diagnosticul şi monitorizarea infecţiilor la copii şi nou-născuţi (deoarece indică rapid eventuale infecţii şi permite instituirea precoce a unui tratament). CRP se poate doza prin metoda semicantitativă sau cantitativă (pe analizoare). Este de preferat dozarea cantitativă, metodele semicantitative au o sensibilitate redusă şi pot să nu deceleze corect valorile din apropierea limitei de referinţă.
Se poate doza şi hs-CRP (high-sensitivity - CRP de înaltă sensibilitate). Hs-CRP este folositor pentru stabilirea riscului de apariţie a infarctului miocardic la persoanele suferind de sindrom coronar acut.

Valori de referinţă

< 0,5 mg/l (miligrame la litru)

attValorile de referinţă variază funcţie de metoda sau aparatul folosit. Verificaţi valorile de referinţă de pe buletinul dvs. de analiză.
Vezi şi capitolul “Interpretarea analizelor de laborator”.

Variaţii patologice

Creşteri ale CRP apar în:

 • Traumatisme severe, operaţii (scade post-operator după ziua a 4-a);
 • Infecţie bacteriană, virală;
 • Cancer;
 • Rejet de grefă;
 • Risc de infarct (monitorizare a hs-CRP).